English


R R A Celje
Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
Tel: 03 / 42 44 102
Fax: 03 / 42 44 182
E-pošta: info@rra-celje.si


ZIP (8,8 MB)

Twitter
 
Arhiv


Štipendijska shema - obvestila

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA CELJE, RRA CELJE D.O.O. OBJAVLJA JAVNI POZIV DELODAJALCEM K ODDAJI VLOG IN POTREB PO ŠTIPENDISTIH ZA VKLJUČITEV V ENOTNO REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2009/2010

 RRA Celje d.o.o. z dnem 23.4.2009 objavlja javni poziv delodajalcem k oddaji vlog in potreb po štipendistih za vključitev v enotno RŠS v šolskem študijskem letu 2009/2010.

Predmet poziva je izbor delodajalcev v sistem kadrovskega štipendiranja. Na poziv se lahko prijavijo podjetja, ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju Savinjske regije ter imajo kadrovsko potrebo, ki ustreza deficitarnosti ali razvojni perspektivnosti, ter se zavežejo, da bodo štipendista zaposlili za najmanj enako obdobje, kot ga bodo štipendirali s pomočjo regijske štipendijske sheme Savinjske regije. Delodajalci, ki se prijavijo na javni poziv, naj v prijavi opredelijo izobraževalno strukturo prejemnikov štipendij, ki jih nameravajo soštipendirati v enotni RŠS Savinjske regije.

 

Na podlagi izkazanih potreb delodajalcev bo v septembru 2009 objavljen razpis za štipendije za tiste poklice in stopnje izobrazbe, za katere bodo podjetja izkazala potrebo. Delodajalec po zaključenem javnem razpisu štipendij (jeseni) sam izbere štipendista, ki ga bo štipendiral.

 

Rok za prijavo na poziv je 31. avgust 2009.

 

 

DODATNE INFORMACIJE:

Aleksandra Šuster Močnik

tel.: 03 / 42 44 146

e-mail: aleksandra.suster@rra-celje.si

RRA Celje d.o.o.

Kidričeva ulica 25

3000 Celje

spletna stran: www.rra-celje.si

fax: 03 / 42 44 182

 

DOKUMENTACIJA:

 

  OBR1_Prijavni obrazec - javni poziv.pdf

 Pravilnik_RSS_24.9.2008.pdf 

 OBR1_Prijavni obrazec - javni poziv.doc


 

 

Več informacij na: http://ecwb-development.com/

 

 


I. Festival mladih talentov Savinjske regije 2007

Ustvarjalnost je postala najbolj cenjeno blago v našem gospodarstvu, pa vendar ni blago. Ustvarjalnost prihaja od ljudi. Savinjska regija je v Regionalnem razvojnem programu Savinjske regije 2007-2013 podala strategijo regije kot regije ustvarjalnega razreda, ki temelji na dvigu indeksa ustvarjalnosti s tremi faktorji – tehnologijo, talenti in toleranco.

Ugotovitve kažejo, da sta inovacija in high tech industrija močno povezani z lokacijami ustvarjalnega razreda in talenta. V Savinjski regiji poteka ključen projekt za naslednjih sedem let TEHNOPOLIS CELJE – TEHNOLOŠKO MESTO 2007-2013, ki predstavlja gospodarsko in tehnološko infrastrukturo, ki bo kreirala nova delovna mesta, zato je izrednega pomena zagotoviti rast ustvarjalnega razreda  postopno in strateško usmerjeno.

Skladno s tem postavlja Savinjska regija kot ključen program na področju človeških virov  TALENTPOLIS 2007-2013, ki vzpostavlja strukturo za razvoj in usmerjanje človeškega kapitala – od rojstva do aktivnega staranja. Cilj programa je izdelati in pilotno vpeljati nov model celostnega usmerjanja in upravljanja ljudi v regiji, ob upoštevanju regionalnih in globalnih trendov na trgu izobraževanja in trgu dela. Nov model bo podal odgovor, kako tej problematiki pristopiti celostno in preprečiti zapravljanje dragocenih virov – talentov in tako prestopiti od akademske ustreznosti k akademski odličnosti in posledično regiji ustvarjalnega razreda, ki takšne kadre nujno potrebuje za tehnološko-razvojni preboj.

Program sestavljajo štirje sklopi:
1. Center za razvoj talentov
2. Head-hunter transferni center
3. Finančni instrumenti za razvoj človeškega kapitala in
4. Think-tank Talentpolis.

V okviru prvega sklopa – CENTER ZA RAZVOJ TALENTOV, si prizadevamo uspeh najboljših v regiji vzpodbuditi do nivoja, ki bo enak najuspešnejšim kjerkoli po Evropi in svetu. V letu 2007 (predvidoma v aprilu) pričenjamo z aktivno promocijo tega sklopa,  v okviru PRVEGA FESTIVALA MLADIH TALENTOV (učencev devetih razredov osnovnih šol) SAVINJSKE REGIJE, ki bo postal tradicionalen vsakoleten regijski dogodek.
S tem pričenjamo kreirati nov prostor, ki bo prepoznal, podpiral in spremljal edinstvene potrebe mladih nadarjenih otrok in zagotavljal primerno podporno okolje zanje že v zgodnjih letih šolanja do vključitve na trg dela (pridobitev kakovostnega delovnega mesta). Kreativne in snovalske aktivnosti so namreč najbolj vidne prav v otroštvu, zato s tem regija uvaja nov model rasti ustvarjalnih poklicev, kot so znanstveniki, inženirji, umetniki, glasbeniki, arhitekti, managerji, ekonomisti, podjetniki in drugi. Globalna ekonomija zahteva prav ta specifična znanja, izobraževalci in regija pa se morajo začeti zavedati tega dovolj hitro, saj boj za talente postaja najostrejša oblika konkurence.

Zavedamo se, da mora model iskanja talentov povezovati vse ključne akterje izobraževanja (vrtec, osnovna šola, srednja šola, fakulteta) z domom (starši, stari starši) in družbeno-gospodarskim okoljem (delodajalec). Zato smo se odločili k sodelovanju v tem regijskem projektu najprej povabiti vse osnovne šole Savinjske regije.


  REGIJSKI POSVET, 23. 03. 2007

REGIJA ZNANJA - DOBER DAN INVESTICIJE!

Ključni izvedbeni projekti na področju človeških virov v Savinjski regiji 2007-2013

MEDNARODNA UNIVERZA CELJE

FUNDCIJA MEDNARODNE UNIVERZE CELJE

I. FESTIVAL TALENTOV SAVINJSKE REGIJE 2007

 Vabilo - regijski posvet 2007.pdf   

 dr. Vito Bobek.pdf

 Boris Klančnik.pdf

 mag. Liljana Drevenšek.pdf

 mag. Sonja Zajc.pdf

 OŠ Frana Roša Celje.pdf

 dr. Blaž Nardin.pdf

 Janez Navodnik.pdf

 Robert Drobnič.pdf

 mag. Stanko Stepišnik.pdf

 dr. Branko Lobnikar.pdf

 Jan Kobler.pdf


Priložnost za investitorje! 


TEHNOLOŠKI PARK CELJE

 Tehnološki park.pdf       
 Tehnology park.pdf 


POSLOVNE IN INDUSTRIJSKE CONE
SAVINJSKE REGIJ

 Poslovne in industrijske cone Savinjske regije.pdf
 Business and industrial zones of Savinja region.pdf  OTVORITEV 1.stavbe Tehnopolisa - Tehnološki park Celje I je bila 26.10.2006.

Izkoristite poslovne priložnosti, ki jih Tehnološko mesto Celje nudi potencialnim investitorjem: investicije, nakup in najem prostorov. Oglejte si spletno stran Tehnopolis.si.  


TEHNOPOLIS Celje (Tehnološko mesto)

"Sanje so postale resničnost"

6.5.2005 je RITS  (Razvojno, inovacijsko in tehnološko središče) praznoval 1. rojstni dan. Ob tej priložnosti se je vrstilo mnogo pomembnih in spektakularnih dogodkov, od krsta prvega letala družbe Airnet, ki je bilo narejeno v podjetniškem inkubatorju v Ritsu, pa do odkritja temeljnega kamna Tehnološkega mesta TEHNOPOLIS, ki ima še poseben pomen tako za mesto Celje, kot za celotno Savinjsko regijo.

Več...


 

Info točka EUROPE DIRECTOBVESTILO

S koncem leta 2008 RRA Celje d.o.o. ni več gostiteljska struktura projekta Europe Direct.

Informacije glede Evropske Unije lahko dobite na novi gostiteljski strukturi Celjski Mladinski center.

Povezava na Celjski mladinski center: http://www.mc-celje.si/

Hvala za razumevanje!

Kontaktna oseba je bila: Urška Čater, 03/42 44 126, E-pošta: urska.cater@rra-celje.si 

EUROPE DIRECT vam zagotavlja:

  • pridobiti informacije, nasvete, pomoč in odgovore na vprašanja o institucijah, zakonodaji, politikah in programih EU ter njenih možnostih financiranja
  • brezplačne publikacije Evropske unije, ki so namenjene širše javnosti
  • neposredno telefonsko pomoč  in e-linijo do klicnega centra EUROPE DIRECT:

-  brezplačna telefonska številka 00 800 6 7 8 9 10 11 iz katerekoli države EU

 

-  navadna telefonska številka (32-2) 299 96 96 za ceno običajnega klica) iz katerekoli države. Oglasil se vam bo angleško govoreči operater, lahko pa zahtevate operaterja, ki govori katerikoli uradni jezik EU (torej, tudi slovenščina)

 

-  prek elektronske pošte izpolnite obrazec na europa.eu.int/europedirect/

 


WISE - Working in Sustainable Employment


PROJEKT DELNO FINANCIRA EVROPSKA KOMISIJA

http://www.wiseproject.net

PROJEKT WISE:
predstavlja razvijanje trajnostnega modela zaposlovanja starejših ljudi (aktivno staranje) z vzpostavljanjem mrež sodelovanja in prenosom dobrih praks iz drugih evropskih držav. 


NAMEN IN  CILJI PROJEKTA WISE:

1. vzpostavljanje transnacionalnih mrež sodelovanja s tujimi partnerji (Švedska, Španija, Češka republika),
2. identificiranje in izmenjava dobrih praks, izkušenj s področja aktivnega staranja na regionalnem/nacionalnem/transnaci-onalnem nivoju sodelujočih partnerjev,  
3. evalvacija dobrih praks s področja aktivnega staranja,
4. razvijanje trajnostnega modela zaposlovanja za aktivno vključevanje tretje generacije v proces dela in zaposlovanja (fenomen aktivnega staranja),
5. prenos znanja in širjenje informacij projekta WISE,
6. kreiranje novi predlogov projektov na področju zaposlovanja.

PARTNERJI:

•  Regionalna razvojna agencija Celje d.o.o. – Slovenija,
•  Basque Association of Development Agencies GARAPEN – Španija,
•  West Sweden – Švedska,
•  Central Bohemia Regional Development Agency - Češka republika.

IZHODIŠČA ZA VZPODBUJANJE AKTIVNEGA STARANJA:

1. rast deleža starega prebivalstva, zlasti najstarejšega,
2. primanjkljaj pri rodnosti evropskega prebivalstva,
3. razpadanje medgeneracijske povezanosti,
4. hitro izključevanje srednje in tretje generacije iz družbene delitve dela
naglo naraščanje števila najstarejših ljudi in nemoč sodobne družine, da bi skrbela zanje.

TRAJANJE PROJEKTA WISE:

19 mesecev
15.12.2005 – 01.07.2007

KONTAKTNI OSEBI:

mag. Liljana Drevenšek, univ.dipl.pol.
Tel.: 03 42 44 116
E-mail: liljana.drevensek@rra-celje.si

Petra Mikoletič, univ.dipl.pol.
Tel.: 03 42 44 118
E-mail: petra.mikoletic@rra-celje.si
  


WISE - Working in Sustainable Employment


PROJEKT DELNO FINANCIRA EVROPSKA KOMISIJA

http://www.wiseproject.net

PROJEKT WISE:
predstavlja razvijanje trajnostnega modela zaposlovanja starejših ljudi (aktivno staranje) z vzpostavljanjem mrež sodelovanja in prenosom dobrih praks iz drugih evropskih držav. 


NAMEN IN  CILJI PROJEKTA WISE:

1. vzpostavljanje transnacionalnih mrež sodelovanja s tujimi partnerji (Švedska, Španija, Češka republika),
2. identificiranje in izmenjava dobrih praks, izkušenj s področja aktivnega staranja na regionalnem/nacionalnem/transnaci-onalnem nivoju sodelujočih partnerjev,  
3. evalvacija dobrih praks s področja aktivnega staranja,
4. razvijanje trajnostnega modela zaposlovanja za aktivno vključevanje tretje generacije v proces dela in zaposlovanja (fenomen aktivnega staranja),
5. prenos znanja in širjenje informacij projekta WISE,
6. kreiranje novi predlogov projektov na področju zaposlovanja.

PARTNERJI:

•  Regionalna razvojna agencija Celje d.o.o. – Slovenija,
•  Basque Association of Development Agencies GARAPEN – Španija,
•  West Sweden – Švedska,
•  Central Bohemia Regional Development Agency - Češka republika.

IZHODIŠČA ZA VZPODBUJANJE AKTIVNEGA STARANJA:

1. rast deleža starega prebivalstva, zlasti najstarejšega,
2. primanjkljaj pri rodnosti evropskega prebivalstva,
3. razpadanje medgeneracijske povezanosti,
4. hitro izključevanje srednje in tretje generacije iz družbene delitve dela
naglo naraščanje števila najstarejših ljudi in nemoč sodobne družine, da bi skrbela zanje.

TRAJANJE PROJEKTA WISE:

19 mesecev
15.12.2005 – 01.07.2007

KONTAKTNI OSEBI:

mag. Liljana Drevenšek, univ.dipl.pol.
Tel.: 03 42 44 116
E-mail: liljana.drevensek@rra-celje.si

Petra Mikoletič, univ.dipl.pol.
Tel.: 03 42 44 118
E-mail: petra.mikoletic@rra-celje.si
  


»CROSSBORDER«
INOVATIVNA RAZVOJNA MREŽA

Projekt, ki ga je v  okviru programa INTERREG IIIA SLOVENIJA - AVSTRIJA prijavil BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj - prijavil ga je v imenu DELOVNE SKUPNOSTI »CROSSBORDER - REGIONALNO PARTNERSTVO KARAVANKE«. Le-ta je bila ustanovljena 28. oktobra 2002 na Jezerskem kot strokovna prekomejna povezava sedmih regionalnih razvojnih agencij na obeh straneh slovensko-avstrijsko koroške meje:
- Regionalna kooperacija Spodnja Koroška, Avstrija,
- Delovna skupina Srednja Koroška – ARGE Mittelkärnten,  Avstrija,
- Regionalna kooperacija Zgornja Koroška, Avstrija,
- Regionalna kooperacija Beljak – Ziljska dolina, Avstrija,
- Regionalna razvojna agencija Gorenjska,
- Regionalna razvojna agencija Koroška,
- Regionalna razvojna agencija Celje,

Partnerji v projektu:
- v imenu Delovne skupnosti »Crossborder regionale partnerschaft Karawanken« REGIONALKOOPERATION UNTERKAERNTEN/ turistično- razvojna organizacija Carnica Region Rosental,
-   Regionalna razvojna agencija Celje d.o.o.,
-  RRA Koroška regionalna razvojna agencija za Koroško regijo d.o.o.

Vloga REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE CELJE v projektu:
- aktivno sodeluje v projektni skupini in delovni skupnosti,
- na območju Savinjske regije:   
gosti in organizira dve srečanji delovne skupine,
opravlja CROSSBORDER info točko
pripravlja vhodne podatke
ažurira svoj del spletne strani
- vodi aktivnosti v sklopu razvoja inovativnih čezmejnih partnerskih mrež in struktur za tematsko področje »varstvo okolja«
- sodeluje pri razvoju trajnostnih čezmejnih projektov za obdobje 2007-2013 ter pripravi en prekomejni projekt za obdobje 2007-2013,
- sodeluje pri pripravi programa usposabljanja in izvede dve usposabljanji/ leto v Sav. regiji.


Trajanje projekta:
- julij 2005 - julij 2007

Splošni cilji:
 - izboljšati dostop regionalnega okolja do ključnih informacij in strokovnjakov za čezmejno sodelovanje na meji Slovenija/ Avstrijska Koroška
- razvoj, rast in krepitev institucionalnega okvira in širitev mrež sodelovanja na druga strokovna področja na meji Slovenija/ Avstrijska Koroška,
- dvig konkurenčnosti skupnega čezmejnega prostora Slovenija/ Avstrijska Koroška,
- povečati kohezivnost, kakovost in obseg čezmejnega sodelovanja v prostoru Slovenija/ Avstrijska Koroška tako znotraj kakor tud iizven programov Interreg IIIA

Specifični cilji:
- razviti ter okrepiti delovanje in prepoznavnost delovne skupine Crossborder Regionalno partnerstvo Karavanke kot institucionalnega in strokovnega okvira prekomejnega sodelovanja Slovenija/ Avstrijska Koroška,
- okrepiti in razviti vsaj tri nove, bolj inovativne in dinamične čezmejne partnerske mreže in strukture sodelovanja v novih in razvijajočih se sektorjih,
- spodbuditi in razviti vsaj tri mikro mreže v lokalnem okolju ali v specifičnih sektorjih v prostoru Slovenija/ Avstrijska Koroška,
- spodbuditi in razviti vsaj tri večje skupne čezmejne projekte z dolgoročnim in trajnostnim učinkom na konkurenčnost čezmejnega prostora Slovenija/ Avstrijska Koroška v EU, s katerimi bomo lahko vstopili v programsko obdobje 2007-2013,
- preko stalne info točke in usposabljanj v regijah: Gorenjska, Savinjska, Koroška; informirati in usposobiti lokalne partnerje iz obmejnega prostora za vstopanje in oblikovanje kakovostnih mikro prekomejnih povezav in projektov na lokalni ravni.

Ciljne skupine:
- zaposleni, strokovnjaki, zainteresirani razvojni akterji v regionalnih razvojnih agencijah, lakolnih skupnostih, medijih, zavodih, raziskovalnih organizacijah, povezanih skupinah podjetij v grozde in mreže, nevladnih organizacijah, državnih ustanovah delujočih na regionalnem nivoju,
- akterji v sektorjih gospodarstvo, varstvo okolja, infrastruktura, javni promet,
- mladi kadri v razvojnih agencijah, mladi študenti, raziskovalci.

Projekt »CROSSBORDER« INOVATIVNA RAZVOJNA MREŽA« se kot zrcalni projekt  navezuje na projekt SMALL PROJECT FUND (SPF), katerega nosilec je Carnica region in poteka vzporedno.

Skupne aktivnosti:
- skupne seje skupin obeh projektov,
- podpora slovenskih  CROSSBORDER info točk,
- povezave spletnih strani SLO-A,
- skupne medijske predstavitve SPF in CROSSBORDER- ja,
- vključevanje in spodbujanje nastanka mikro čezmejnih mrež preko SPF,
- skupno ocenjevanje projektnih idej,
- avstrijski SPF projekti se uporabijo kot primeri dobrih praks pri usposabljanju lokalnih partnerjev,
- razvije se nov SPF projekt aplikacije, ki dopolnjuje skupno usposabljanje.

ZAKLJUČEK PROJEKTA

Konec projekta naj bi omogočil čim lažji, hitrejši in uspešen prehod regij na obeh straneh meje v novo obdobje skupnega programiranja in izvajanja CIP-a za obdobje 2007-2013, kar pomeni, da bo CROSSBORDER regionalno partnerstvo Karavanke v letu 2007 težilo k doseganju dveh ciljev:
- uresničitve prehoda delovne skupnosti v »enotni prekomejni management« kot strokovno in razvojno jedro za zagotavljanje konkurenčnosti obmejnega prostora,
- oblikovati in upravljati skupni sklad inovativnih čezmejnih projektov za celotno obdobje s posebnimi poudarki na prioritetah mrež.

Kontaktna oseba:
ga. Liljana Drevenšek
03 42 44 116
liljana.drevensek@rra-celje.si 


HISTORIČNE HIŠE ŠTAJERSKE

Oglejte si spletno stran Historične hiše Štajerske - celovitega regijskega turističnega produkta 


  ROPOL - RAZVOJ OBMJENIH POSLOVNIH LOKACIJ

www.ropol.si


EVROREGIJA SEVEROVZHODNA SLOVENIJA - AVSTRIJSKA ŠTAJERSKA

http://www.evroregija.net/

Projekt poteka v okviru programa INTERREG IIIA SLOVENIJA - AVSTRIJA

Prijavitelj:
- Mariborska razvojna agencija p.o. (MRA)

Projektni partnerji:
- Entwicklungsverein Euregio Steiermark/ Razvojno združenje Euregio Steiermark
- EU - Regionalmanagement Oststeiermark
- Regionalmanagement Graz, Graz - Umgebung
- EU - Regionalmanagement Süd-West-Steiermark
- EU- regionalmanagement Voitsberg
- RRA Koroška d.o.o.
- Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o.
- Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
- Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj
- Ekonomski institut Maribor d.o.o.

Območje izvajanja projekta:
- Severovzhodna Slovenija, ki zajema štiri statistične regije: Podravje, Pomurje, Koroška, Savinjska regija (skupna velikost območja: 6904 km2 , skupno št. preb.:776.383, št. občin: 104)
- Evroregija avstrijska Štajerska (Euroregio Steiermark) - okraji: Voitsberg, Gradec, Gradec - okolica, Deutschlandsberg, Lipnica, Radkersburg, Weiz, Hartberg, Feldbach, Fürstenfeld (skupna velikost območja: 6803 km2 , skupno št. preb.:815.985, št. občin: 363)

 Kaj je EVROREGIJA?
- je skupno ime za integrirane strukture za prekomejno sodelovanje članic EU.

Osnovni cilj EVROREGIJE:
- skladno s cilji EU pospeševati prekomejno sodelovanje, s skupnimi projekti zmanjševati razvojne ovire na obeh straneh meje in podpirati medsebojno komunikacijo med različnimi prekomejnimi ciljnimi skupinami, kar bo dolgoročno privedlo do občutnega izboljšanja življenjskih/ gospodarskih in okolje varstvenih pogojev v regiji

Specifični cilji:
- trajnostno oblikovanje in institucionalizacija skupne integrirane strukture Evroregije,
- sodelovanje pri oblikovanju regionalnih razvojnih smernic in strategij,
-izgradnja prekomejne mreže med občinami, gospodarstvom, razvojno-raziskovalnimi institucijami, nevladnimi organizacijami in lokalnim prebivalstvom,
- delovanje bilateralnih delovnih skupin kot podpora pri pripravi in izvedbi projektov,
- identifikacija, priprava in izvedba skupnih razvojnih prekomejnih projektov in iniciativ,
- izmenjava izkušenj ter aktivno osveščanje na področju regionalnega sodelovanja

Vloga RRA CELJE v projektu:
- slovenski koordinator bilateralnega tematskega področja »Človeški viri in zaposlovanje«
katerega temeljni cilj je povečati kompetentost delovne sile na prekomejnem območju z namenom doseganja čim večje zaposljivosti in razvoja zmogljivosti posameznikov. V okviru tega cilja je velik poudarek namenjen povečanju stopnje izobraženosti v regiji, z izobraževanjem in usposabljanjem določenih segmentov populacije, predvsem težje zaposljivih skupin in razvijanju alternativnih oblik zaposlovanja.

Trajanje projekta:
- maj 2005 - oktober 2007

Ciljne skupine:
- potencialni in dejanski nosilci prekomejnih projektov,
- zavodi, razvojno-raziskovalne institucije, združenja, zbornice, drugi neprofitni subjekti,
- gospodarski akterji - javnega in zasebnega značaja,
- politični predstavniki regij,
- drugi predstavniki vladnih in nevladnih organizacij

Po zaključku projekta:
- zagotovljena bo operativnost mehanizmov podpore prekomejnega in partnerskega sodelovanja: skupna platforma Evroregije Slovenije in Avstrije, Svet Evroregije, podatkovna baza potencialnih partnerjev in projektnih idej.


Kontaktna oseba:
ga. Liljana Drevenšek
03 42 44 116
liljana.drevensek@rra-celje.si


SISTRIE

Projekt SISTRIE predstavlja razvijanje shematične zasnove za multi-dimenzionalne podatkovne baze za statistične informacijske sisteme v Evropskih regijah.


V projektih bodo sodelovale regije, ki lahko nudijo izkušnje pri razvijanju modelov za njihovo družbo ali regijo in načrtujejo razvoj novega informacijskega sistema z uporabo določenega izhodiščnega modela.
Regije, ki sodelujejo:
 Abruzzo (Italija)
 Castilla-La Mancha (španija)
 Savinjska regija (Slovenija)
 Extremadura (Španija)
 Lombardy (Italija)
 Western Sweden (Švedska)


VSEBINA:
• Shematski model informacijskega sistema
• Pomembnost in zahtevnost v snovanju shematskega modela
• Shematski model za podatkovne baze
• Pomembnost shematskega modela podatkovnih baz v statističnih informacijskih sistemih
• Samostojna narava shematskega modela in orodja, ki bodo uporabljena za razvoj le tega
• Multi-dimenzionalna tehnologija
• Skupni model za različne organizacije s podobnimi problemi
• Projektni predlogi

Kontaktna oseba:
mag. Liljana Drevenšek, univ.dipl.pol.
Tel.: 03 42 44 116
E-mail: liljana.drevensek@rra-celje.si 

  


PROGRAM POBUDE SKUPNOSTI EQUAL ZA REPUBLIKO SLOVENIJO 2004-2006

 

Pobuda EQUAL, ki jo financira Evropski socialni sklad (ESS), bo s transnacionalnim sodelovanjem poskušala in pospeševala nove načine boja proti vsem oblikam diskriminacije in neenakosti na slovenskem trgu dela pri tistih, ki so zaposleni, in tistih, ki iščejo delo. Deluje tako, da je na posameznem zemljepisnem območju združila ključne nosilce v razvojna partnerstva.


Razvojno partnerstvo Pobude skupnosti EQUAL je prostovoljno združenje institucij, ki se zavezujejo, da si bodo s skupnimi močmi prizadevale razviti nove inovativne rešitve v boju proti diskriminaciji na trgu dela. Namen razvojnega partnerstva ZAPOSLITVENA KODA je razvoj novega zaposlitvenega instrumenta imenovanega Zaposlitvena koda, ki bo vzpostavil nov pristop ter novo pot do zaposlitve mladih / osipnikov in študentov, ki zaključujejo študij in jim omogočil možnost zaposlitve v Savinjski regiji. Cilj razvojnega partnerstva je vključitev novega instrumenta Zaposlitvena koda med nacionalne ukrepe kot RAZVOJ NOVE POTI DO ZAPOSLITVE.


Zaposlitvena koda sledi skupnim evropskim ciljem namenjenim mladim, saj postavlja v ospredje zahteve razvitega trga dela kot so sposobnost nenehnega prilagajanja hitrim spremembam, potreba po vseživljenjskem učenju in neformalnemu izobraževanju, katerega cilj je predvsem neformalno pridobivanje znanj in spretnosti izven formalnih sistemov formalnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki je običajno bolj zanimivo za mlade.


Projekt povezuje več ključnih akterjev v regiji, ki se neposredno ali posredno ukvarjajo z gospodarskim razvojem in pospeševanjem generiranja novih delovnih mest. Projekt je interdisciplinaren in se integralno navezuje na izvajanje ostalih instrumentov gospodarskega razvoja regije. Projekt je voden, usklajevan in upravljan preko Regionalne razvojne agencije Celje.

Kontaktna oseba:
mag. Liljana Drevenšek, univ.dipl.pol.
Tel.: 03 42 44 116
E-mail: liljana.drevensek@rra-celje.si 


INFO TOČKA


Z vstopom v EU je tudi Slovenija upravičena do črpanja sredstev strukturnih skladov in kohezijskega sklada.
Strukturna politika EU se nenehno prepleta z razvojem Skupnosti in njenih politik. Danes strukturni skladi niso zgolj proračun za financiranje oziroma dopolnjevanje finančnih sredstev držav članic, temveč so postali tudi  politični instrument.

Za lažje razumevanje strukturne politike EU in možnosti koriščenja strukturnih sredstev je v okviru RRA Celje vzpostavljena INFO TOČKA.Cilje le-te je seznaniti širšo javnost z vlogo skladov EU, s katerimi želi Slovenija izpolniti razvojne prednostne naloge.
Na INFO TOČKI lahko dobite osnovne informacije, materiale in publikacije o strukturnih skladih, vaša vprašanja pa nam posredujte na
liljana.drevensek@rra-celje.si.

 


Udeleženci delavnice za Info točko, Celje, 22.9.2004

     

Projekt deloma podpira EU 

 

 

 

© 2011, RRA Celje, d.o.o.