English


R R A Celje
Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
Tel: 03 / 42 44 102
Fax: 03 / 42 44 182
E-pošta: info@rra-celje.si


ZIP (8,8 MB)

Twitter
 
Tehnopolis Celje

TEHNOPOLIS CELJE je prioritetni regionalni projekt Savinjske regije, ki vzpostavlja tehnološko razvojno strukturo in strukturo za razvoj človeškega kapitala regije. Skozi pripravljalni projekt se bodo vzpostavile temeljne projektne zasnove in idejno – vsebinski koncepti, ki se iz leta v leto dopolnjujejo. 

 

Namen projekta:

      Zgraditi »tehnološko mesto«, ki bo ustvarilo dolgoročne pogoje za pritok in razvoj kreativnega razreda.

      Ustvariti pogoje za globalni nastop regije na področju tehnologij in zviševanje njene konkurenčnosti na osnovi njene specializacije in sposobnosti inoviranja.

      Ustvariti pogoje za pritok tehnoloških podjetij v regijo.

      Kreiranje znanja (mednarodna univerza), vzpostavitev kooperativnega omrežja, ki bo baziralo na močnih razvojnih klastrih raziskav, izobraževanja in mednarodnih poslovnih aktivnostih v regiji in širše.

 

Specifični cilji

ki jih bo projekt reševal pa so:

•      Ustvariti najmanj 2000 novih delovnih mest

•      Povečati stopnjo izobrazbene strukture iz sedanje 12 % višje in visoko izobraženih prebivalcev regije na 20 % do leta 2013

•      Ustvariti okolje za pritok »možganov« v regijo, zaustavitev bega najbolj kreativnega kadra regije v Ljubljano in sosednje evropske regije.

 

Načrtovani rezultati

 

1.       Vzpostavitev »tehnološkega mesta«, ki bo zagotovil pogoje za rast tehnoloških podjetij in ustvarjalnega razreda.

2.       Delujoč tehnološki park s tehnološkimi podjetji na 5-ha kompleksu z 3 vsebinskimi conami:

A)    IKT tehnologije, poslovne storitve

B)    Ekologija in energetika

C)    Napredne tehnologije

 

3.       Vzpostavljen in delujoč Mednarodni finančni in investicijski center in Evropski center za razvoj Zahodnega Balkana za izvajanje in financiranje velikih razvojnih infrastrukturnih projektov na področju Balkana in JV Evrope.

 

4.       Kreativopolis, ki vsebuje več podprogramov v naselju s približno 100.000 m2 (bruto):

·          CENTER NOVE BIVALNE KULTURE

·          CENTER KREATIVNIH INDUSTRIJ SLOVENIJE

·          MULTIKULTURNO SREDIŠČE JV EVROPE

·          KREATIVNI KLASTER

·          INKUBATOR KREATIVNIH INDUSTRIJ

·          AKADEMIJA ZA KREATIVNE ŠTUDIJE

·          TALENTPOLIS

 

Tehnopolis d.o.o. je podjetje za vzpostavitev infrastrukture tehnološkega mesta. Vzpostavitev tehnološkega mesta je vzpostavitev celotne infrastrukture, ki bo na eni strani ustvarjala optimalne pogoje za podjetja, na drugi strani pa bo skrbela za dolgoročni razvoj tako človeškega kapitala kot celotnega razvoja tehnološkega mesta.   

 

Tehnopolis d.o.o. bo poskrbel tudi, da bo vzpostavljeno tehnološko mesto tudi napolnil. Da bi Tehnopolis razpršil svoje tveganje, se bodo z vsebinami ukvarjale povsem samostojne pravne osebe. Tehnopolis d.o.o. bo skrbel za vzpostavitev, upravljanje in mednarodni marketing. Slednji bo skrbel, poleg promocijo celotnega območja Tehnopolis in posameznih subjektov, tudi za pritok najemnikov, kupcev, investitorjev oz. subjektov, ki bodo dali vsebino tehnološkemu mestu in koristili sinergijske učinke velike koncentracije raznovrstnih subjektov tehnološkega mesta Tehnopolis.  

 

 

 

© 2011, RRA Celje, d.o.o.