English


R R A Celje
Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
Tel: 03 / 42 44 102
Fax: 03 / 42 44 182
E-pošta: info@rra-celje.si


ZIP (8,8 MB)

Twitter
 
Osnovni podatki

V Savinjski regiji (na dan 31.12.2008) deluje 4.798 gospodarskih družb, kar predstavlja 9,2 % vseh slovenskih gospodarskih družb in 8.012 samostojnih podjetnikov, kar predstavlja 11,9 % vseh slovenskih samostojnih podjetnikov.

Gospodarske družbe Savinjske regije so imele 66.267 zaposlenih, kar je 13 % vseh zaposlenih v slovenskih gospodarskih družbah in 9.180 zaposlenih pri samostojnih podjetnikih, kar je 14,7 % vseh zaposlenih pri samostojnih podjetnikih v Sloveniji. 

Vse razvite države Evropske unije so že pred desetletjem pričele aktivno ustvarjati infrastrukturne pogoje za širitev in razvoj obstoječega gospodarstva v svojih regijah, kakor tudi pogoje, ki so privabljali tuje investitorje z novimi programi.

 

V Sloveniji na tem področju zaostajamo. Draga zemljišča, neurejena infrastruktura, pomanjkanje opremljenih zemljišč, je samo del problemov, ki omejujejo hitrejše širjenje investicij v posameznih regijah.

 

Regionalna razvojna agencija Celje je na tehnološkio inovacijski infrastrukturi naredila velik korak naprej, ko je ustanovila Mrežni podjeniški inkubator Savinjske regije, Tehnološki park in Mrežo tehnoloških centrov. V naslednjih letih pa bo še v sklopu te mreže vzpostavila pisarno za transfer tehnologij, evropko pisarno in sklad tveganega kapitala.  

 

Regija se bo tako preko tehnološko inovacijske mreže podprla majhna in srednja podjetja, da bodo lahko preko svoje razvojno-raziskovalne dejavnosti v prihodnosti ustvarjale več dodane vrednosti za regijsko gospodarstvo.  

 

 

 

 

© 2011, RRA Celje, d.o.o.