English


R R A Celje
Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
Tel: 03 / 42 44 102
Fax: 03 / 42 44 182
E-pošta: info@rra-celje.si


ZIP (8,8 MB)

Twitter
 
Projekti

 Izboljšanje pogojev za naložbe z namenom spodbujanja policentričnega razvoja na osnovi neizkoriščenih nepremičnin lokalne javne uprave  (POLYINVEST)

 

Cilj projekta je izboljšanje pogojev za naložbe v podeželskih območjih, neposredno odpravljanje razlik v razvitosti med regijami JV Evrope.

 

Z razvojem inovativnih  informacijskih storitev o razpoložljivosti in značilnosti tržnih nepremičnin je projekt namenjen: potrebam tistih javnih oblasti, ki so zainteresirane za izboljšanje in pridobivanje

dohodkov od dela svojih nepremičnin, pri njihovi pretvorbi v produktivne namene in spodbujanju policentričnega razvoja; potrebam tistih vlagateljev, ki poznajo naložbene priložnosti na različnih ozemljih in imajo lahko koristi zaradi prizadevanj in pomoči projektnih partnerjev predvsem pri upravnih in birokratskih zadevah.

 

Glavne dejavnosti:

§  Temeljite tržne analize in zbiranje podatkov o razpoložljivih

nepremičninah;

§  Študijie  pravnih in upravnih postopkov trga  nepremičnin v

vsaki državi;

§  Izvajanje in upravljanje platforme (dostopna iz interneta) za

upravljanje s podatki;

§  Celovite promocijske dejavnosti nepremičnin na trgu za

pridobitev potencialnih investitorjev;

§  Pilotni ukrepi, ki bodo zagotovili ponudbo nepremičnin (z že izplenjami adminstrativnimi in zakonskimi postopki ter simulacijskihm

planiranjem).

 

Glavni rezulati

§  Okvirni zakonodajni repozitorij (OZR) – arhiv zakonodajnih in

upravnih informacij;

§  Repozitorij nepremičnin (RN) – arhiv lokacij in značilnosti

nepremičnin;

§  POLYINVEST informacijska platforma (PIP);

§  Poročilo priporočil (PP), vključno s postopki za nakup posestva in komercialne preusmeritve.

§  vzpostavitev javno-zasebnega omrežja sodelovanja v JVE;

§  zmanjšanja razlik med razvitostmi regije JV Evrope;

§  izboljšanje konkurenčnosti na mejnih območjih s pomočjo tujih naložb;

 

PRIJAVITELJ:

Veneto regija - Direktorat za projekte in investicija, Mestre-Benetke, ITALIJA

 

PARTNERJI:

1.       Matese per l’Occupazione S.c.p.a. (Patto Territoriale per l’Occupazione del Matese), Campobasso, ITALIJA

2.       Regional Agribusiness Center , Vidin, BOLGARIJA

3.       Liptovská Regionálna Rozvojová Agentúra, Liptovsky Mikulás, SLOVAŠKA

4.       Zona Metropolitana, Oradea, ROMUNIJA

5.       RRA Celje d.o.o., Celje, SLOVENIJA

6.       Mariborska razvojna agencija, Maribor, SLOVENIJA

7.       University of Bucharest – Faculty of Business and Administration, Bukarešta, ROMUNIJA

8.       Georama, Patras, GRČIJA

9.       Wirtschaftsförderungsinstitut – WIFI Internationaler Know-how Transfer, Dunaj, AVSTRIJA

10.     Association of Municipalities in the Szécsény Micro-region,  Szécsény, MADŽARSKA

11.     ANCE - National Association of private construction contractors of Venice, Benetke, ITALIJA

12.     Regionalna privredna komora Novi Sad, Novi Sad, SRBIJA

 

 

 

 

© 2011, RRA Celje, d.o.o.