English


R R A Celje
Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
Tel: 03 / 42 44 102
Fax: 03 / 42 44 182
E-pošta: info@rra-celje.si


ZIP (8,8 MB)

Twitter
 
Osnovni podatki

Z Lizbonsko strategijo si je Evropska unija in kot njen del tudi Slovenija postavila za cilj, da postane najbolj konkurenčno in dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, s polno zaposlenostjo ter ekonomsko in socialno kohezijo.

K uresničevanju postavljenih ciljev se je zavezala tudi Savinjska regija z regionalno specializacijo na področju tehnološkega razvoja. Podlaga za regionalno specializacijo so podjetja, ki omogočajo razvoj kritične mase kapitala, ljudi, znanja in izkušenj za doseganje mednarodne konkurenčnosti v nekaj panogah ali povezanih podjetniških grozdih. Nujen pogoj za uspešnost strategije regionalne specializacije je temu prilagojen regijski sistem razvoja in upravljanja človeških virov.

Gospodarski razvoj oziroma dvig konkurenčnosti regijskega gospodarstva je močno povezan s koncentracijo visoko izobraženih ljudi. Ključni razvojni dejavnik človeških virov v sodobni družbi je kreativno znanje, ki spodbuja krepitev, talentov »jutrišnjega dne«, ki bodo zmožni izvajanja stalnih re-invencij, razvijanja socialnih, strateških in tehničnih kompetenc in delovnega zaposlovanja in sprejemanja negotovosti. Izobraževanje in usposabljanje je edini možni odgovor na izzive tehnoloških in strukturnih sprememb in tudi na problem staranja prebivalstva Savinjske regije, saj nam lahko le vseživljenjsko učenje omogoči potrebno dolgo delovno aktivnost.    

Cilji in prioritete na področju človeških virov v Savinjski regiji:
- zmanjšanje razvojnega deficita z ustvarjanjem okolja za kreiranje kvalitetnih delovnih mest (vodstveni, managerski kadri) in dvig kvalitete življenja za vse kategorije prebivalstva, predvsem pa za mlade in starejše,
- izgradnja infrastrukture za trajno vlaganje v človeški kapital glede na prioritete regije,
- postavitev temeljev za aktiviranje lastnih razvojnih potencialov regije in kreiranje multikulturno prepoznavne regije v evropskem prostoru kot orodje za pritegnitev talentiranega kadra.

Cilji Savinjske regije sovpadajo usmeritvam Strategije razvoja RS, ki kot ključne nacionalne razvojne cilje v obdobju 2006-2013 postavlja izboljšanje možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in aktivno življenje z vlaganji v učenje, izobrazbo, zdravje, kulturo, bivalne pogoje in druge vire za uresničenje osebnih potencialov.

Z Lizbonsko strategijo si je Evropska unija in kot njen del tudi Slovenija postavila za cilj, da postane najbolj konkurenčno in dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, s polno zaposlenostjo ter ekonomsko in socialno kohezijo.

K uresničevanju postavljenih ciljev se je zavezala tudi Savinjska regija z regionalno specializacijo na področju tehnološkega razvoja. Podlaga za regionalno specializacijo so podjetja, ki omogočajo razvoj kritične mase kapitala, ljudi, znanja in izkušenj za doseganje mednarodne konkurenčnosti v nekaj panogah ali povezanih podjetniških grozdih. Nujen pogoj za uspešnost strategije regionalne specializacije je temu prilagojen regijski sistem razvoja in upravljanja človeških virov.

Gospodarski razvoj oziroma dvig konkurenčnosti regijskega gospodarstva je močno povezan s koncentracijo visoko izobraženih ljudi. Ključni razvojni dejavnik človeških virov v sodobni družbi je kreativno znanje, ki spodbuja krepitev, talentov »jutrišnjega dne«, ki bodo zmožni izvajanja stalnih re-invencij, razvijanja socialnih, strateških in tehničnih kompetenc in delovnega zaposlovanja in sprejemanja negotovosti. Izobraževanje in usposabljanje je edini možni odgovor na izzive tehnoloških in strukturnih sprememb in tudi na problem staranja prebivalstva Savinjske regije, saj nam lahko le vseživljenjsko učenje omogoči potrebno dolgo delovno aktivnost.    

Cilji in prioritete na področju človeških virov v Savinjski regiji:
- zmanjšanje razvojnega deficita z ustvarjanjem okolja za kreiranje kvalitetnih delovnih mest (vodstveni, managerski kadri) in dvig kvalitete življenja za vse kategorije prebivalstva, predvsem pa za mlade in starejše,
- izgradnja infrastrukture za trajno vlaganje v človeški kapital glede na prioritete regije,
- postavitev temeljev za aktiviranje lastnih razvojnih potencialov regije in kreiranje multikulturno prepoznavne regije v evropskem prostoru kot orodje za pritegnitev talentiranega kadra.

Cilji Savinjske regije sovpadajo usmeritvam Strategije razvoja RS, ki kot ključne nacionalne razvojne cilje v obdobju 2006-2013 postavlja izboljšanje možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in aktivno življenje z vlaganji v učenje, izobrazbo, zdravje, kulturo, bivalne pogoje in druge vire za uresničenje osebnih potencialov.

 

 

 

 

© 2009, RRA Celje, d.o.o.