English


R R A Celje
Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
Tel: 03 / 42 44 102
Fax: 03 / 42 44 182
E-pošta: info@rra-celje.si


ZIP (8,8 MB)

Twitter
 
Območna razvojna partnerstva-ORP v okviru subregij so naslednja ::

 

ORP OBSOTELJE IN KOZJANSKO

Rogaška Slatina

Rogatec

Šentjur

Šmarje pri Jelšah

Kozje

Podčetrtek

Dobje

 

ORP OSREDNJE CELJSKO 

Celje

Dobrna

Laško

Štore

Vojnik

 

ORP DRAVINJSKO                

Slovenske Konjice

Vitanje

Zreče

 

ORP SPODNJE SAVINJSKO

Braslovče

Polzela

Prebold

Tabor

Vransko

Žalec

 

ORP SAVINJSKO - ŠALEŠKO          

Šmartno ob Paki

Šoštanj

Velenje  

Gornji Grad

Ljubno

Luče

Mozirje

Nazarje

Solčava

Rečica ob Savinji

 

 

 

© 2011, RRA Celje, d.o.o.