English


R R A Celje
Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
Tel: 03 / 42 44 102
Fax: 03 / 42 44 182
E-pošta: info@rra-celje.si


ZIP (8,8 MB)

Twitter
 
Inženiring za vzpostavitev con

Poslovna cona Arnovski gozd II – inženiring, Občina Žalec

 

POSLOVNA PRILOŽNOST ZA NOVE INVESTITORJE !

 

Na atraktivni lokaciji v osrčju Slovenije tik ob AC Maribor - Ljubljana v novo nastajajoči Poslovni coni iščemo investitorje za investiranje v komunalno opremljenost parcel za lastne potrebe različnih velikosti.

Kot član konzorcija za vzpostavitev poslovne cone boste imeli možnost sodelovanja pri samem oblikovanju poslovne cone ter oblikovanju končne cene za m2 lastne gradbene parcele (cene odkupa zemljišč in cene komunalne ureditve).

 

-             Leži neposredno ob AC Maribor – Ljubljana, izvoz Velenje, Žalec,

-             Bruto predvidena velikost cone po spremembah in dopolnitvah OPPN: 11,5 ha,

-             Neto predvidena velikost cone: 9,5 ha,

-             Vzpostavitev cone: 2008-2013,

-             Celotno območje cone je v zasebni lasti in lasti Občine Žalec ter Republike Slovenije. Trenutno se izdelujejo spremembe in dopolnitve obstoječega prostorskega akta. Celotna cona se bo komunalno opremljala v več fazah, najprej južni del, katerega odkupujejo podjetja Savinjske regije.

-             Obseg inženiringa: vodenje konzorcija, analiza stanja zemljišč (lastništvo, pravna razmerja, stvarna bremena), planiranje postopka izvedbe cone (pravna razmerja sodelujočih, odkupi, priprava dokumentacije za izvedbo razpisov in sama izvedba razpisov za izbiro projektantov za pripravo potrebne dokumentacije),  odkupi zemljišč (pogajanja, ureditev zemljiškoknjižnega stanja in vpis pravnih razmerij v zemljiško knjigo), usklajevanje želja in potreb kupcev,  spremembe in dopolnitve veljavnega prostorskih akta, izgradnja komunalne infrastrukture infrastrukture ter priključitev na obstoječo infrastrukturo, pravna razmerja za izgradnjo komunalne infrastrukture (zagotavljanje pravice graditi)…

-             Kontakt :  

                        Sabina PAVCNIK

                        Telefon: 03 42-44-152

                        Mobitel: 031 498-292

                        E-pošta: sabina.pavcnik@rra-celje.si

Poslovna cona Arnovski gozd I – inženiring, Občina Žalec

                -             Leži neposredno ob AC Maribor – Ljubljana, izvoz Velenje, Žalec,

-             Bruto velikost cone skladno z Občinskim lokacijskim načrtom: 33.2 ha,

-             Neto velikost cone: 18.6 ha,

-             Celotno območje cone je v zasebni lasti podjetij Savinjske regije.  Severni del cone je potrebno komunalno opremiti. Trenutno se izdelujejo spremembe in dopolnitve obstoječega prostorskega akta.

-             Obseg inženiringa: usklajevanje medsebojnih razmerij med lastniki, pregled in analiza obstoječega stanja, spremembe in dopolnitve veljavnih prostorskih aktov, dokumentacija za izgradnjo komunalne infrastrukture, nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture ter priključitev na obstoječo infrastrukturo, pravna razmerja za izgradnjo komunalne infrastrukture (zagotavljanje pravice graditi)…

-             Kontakt :  

            Sabina PAVČNIK

            Telefon: 03 42-44-152

            Mobitel: 031 498-292

            E-pošta: sabina.pavcnik@rra-celje.si

 

 

Umestitev cone v Savinjski regiji

 

Obrtno poslovna cona, skladno z Zazidalnim načrtom

 slika 14.pdf

 

Fotografija cone

 

  

 

 

  

 

 

 

© 2011, RRA Celje, d.o.o.