English


R R A Celje
Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
Tel: 03 / 42 44 102
Fax: 03 / 42 44 182
E-pošta: info@rra-celje.si


ZIP (8,8 MB)

Twitter
 
Raziskovalna skupina

Glede na vedno večjo zahtevano skrb za okolje in razvoj okolju prijaznih tehnologij in materialov visoke funkcionalnosti, ima RRA Celje RAZISKOVALNO-RAZVOJNO SKUPINO za varstvo okolja. Naloga Raziskovalne skupine je, da bo reševala razvojne, okoljevarstvene in druge težave. Proizvodna podjetja se namreč srečujejo z naraščajočimi pritiski po hitrejšem razvoju izdelkov. Pričakovanja kupcev so zrasla, vse več je konkurence, globalizacija je na pohodu. S postopnim odpiranjem trga in pri ostri konkurenci že med domačimi podjetji, prihajajo tudi tuji tekmeci. Za zagotovitev konkurenčnosti se številna proizvodna podjetja obračajo k tehnologiji, da bi prišla do poslovnih procesov, ki temeljijo na njihovih obstoječih sistemih. Eden izmed ciljev RRA Celje pa je povezati slovenska podjetja/industrijo in raziskovalne organizacije ter s tem osnovati skupen razvoj proizvodov z visoko dodano vrednostjo, ki bodo bistveno bolj konkurenčni na vedno bolj tekmovalnem in zahtevnem globalnem tržišču. S tovrstno pomočjo bi pospešili prodor slovenskih proizvodov z višjo dodano vrednostjo na domače tržišče in s tem vplivali trajnostni razvoj okolja.

 

Multidisciplinarna raziskovalna skupina Regionalne razvojne agencije Celje je nastala zaradi potreb razvojnih in raziskovalnih projektov na Regionalni razvojni agenciji Celje, s ciljem zagotoviti učinkovito in kvalitetno projektno delo za potrebe razvoja Savinjske regije in širše. Po klasifikaciji raziskovalne dejavnosti po šifrantu ARRS je raziskovalna dejavnost Raziskovalno-razvojne skupine RRA Celje opredeljena za:

-          VARSTVO OKOLJA

-          TEHNIKO ZA VARSTVO OKOLJA

-          SPECIALNA RAZVOJNA ZNANJA

 

V Laboratoriju RAZISKOVALNO-RAZVOJNE SKUPINE RRA CELJE za varstvo okolja (VO) bodo potekale raziskovalne in razvojne dejavnosti podjetja. V okviru raziskovalne skupine bomo razvijali in nadgrajevali specialna razvojna znanja.

 

RAZISKOVALNO-RAZVOJNA SKUPINA RRA CELJE se že ukvarja z razvojem in z raziskavami na področju varstva okolja ter z uvajanjem novih in inovativnih tehnologij ter pristopov za varstvo okolja. V laboratoriju že poteka razvoj in uvajanje novih tehnoloških postopkov, za katere predvidevamo, da bodo v prihodnosti tržno zanimive:

 

  • NANOTEHNOLOGIJE (oblikovanje materialov novih funkcionalnosti

Del raziskav je že uspešno dokončan in je v fazi prenosa v industrijo

 

Kontaktna oseba: dr. Nika Veronovski

 

  • REŠEVANJE OKOLJSKIH PROBLEMOV

Na območju Savinjske regije (Celje) se srečujemo z okoljskimi in ekološkimi problemi. Tla v okolici Celja so močno onesnažena. Raziskave tal in iskanje rešitev za sanacijo tal so že v teku.

Kontaktna oseba: mag. Grega E. Voglar

 

  • ALTERNATIVNI VIRI ENERGIJE

Cilj RRA Celje je postaviti laboratorij alternativnih virov energije, ki se bo ukvarjal z bio energijo in novimi oblikami energije (fotovoltaični visoko produktivni solarni paneli, silicijev plin, tenkoplastne silicijske tehnologije, nanosolarne tehnologije).

Kontaktna oseba: dr. Nika Veronovski

 

 

Vodja RAZISKOVALNO-RAZVOJNE SKUPINE RRA CELJE je dr. Nika Veronovski.

 

 

 

© 2011, RRA Celje, d.o.o.