English


R R A Celje
Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
Tel: 03 / 42 44 102
Fax: 03 / 42 44 182
E-pošta: info@rra-celje.si


ZIP (8,8 MB)

Twitter
 
Projekti

Regionalni grozd za energetsko načrtovanje

 

Program: Intelligent Energy

 

 

 

Regionalni grozd za energetsko načrtovanje (RegCEP) se bo osredotočil na uporabo regionalnih grozdov pri načrtovanju ravnanja z energijo. Grozdi bodo služili kot regionalno orodje za razvoj inteligentne rabe energije v podjetjih. RegCEP bo pomagal pri premagovanju nizke stopnje koriščenja inteligentne energije MSP-jev, z izkoriščanjem regionalnih grozdov kot orodja za načrtovanje energetskega planiranja v MSP. RegCEP bo razvil regionalne grozde kot orodje integrirane energetske in regionalne politike.

 

Projekt ima 3 specifične cilje:

 • Izdelati načrte inteligentne rabe energije s »start-up« pilotnimi projekti za 8 regionalnih grozdov
 • Stimulirati 700 podjetij znotraj Evrope z namenom integracije inteligentne energije v njihovo poslovno prakso
 • Razviti trans-nacionalno, več-jezično orodje za regionalne grozde in energetsko planiranje, sposobno diseminacije po Evropi

 Delovni paketi:

 1. Management
 2. Obnovljivi viri energije in regionalni grozdi
 3. Energijska učinkovitost in regionalni grozdi
 4. Energijski načrti grozdov
 5. Pilotni projekti grozdov
 6. Mednarodno orodje
 7. Komunikacije z in širjenje učinkov projekta na ciljne skupine
 8. Skupne aktivnosti širjenja učinkov projekta

PARTNERJI:

 1. SHANNON DEVELOPMENT (IRSKA)
 2. LIMERICK/CLARE ENERGY AGENCY (IRSKA)
 3. LAPPEENTRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (FINSKA)
 4. BALTIC INNOVATION AGENCY (ESTONIJA)
 5. CELJE REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY (SLOVENIJA)
 6. Eastern Hungarian European Initiatives Foundation (MADŽARSKA)
 7. European Association of Development Agencies (BELGIJA)
 8. Ruse Business Support Centre for SMEs (BOLGARIJA)
 9. Asteria (ITALIJA)
 10. University of Coventry (VELIKA BRITANIJA)
 11. AGENA Energy Agency (ITALIJA)
 12. Kssena Energy Agency (SLOVENIJA)
 13. Ruse Regional Energy Agency (BOLGARIJA)

Sončna elektrarna na TPC2 (stavba Tehnopolisa)

 

Sončna elektrarna Tehnopolisa je pilotni projekt, ki bo služil predvsem v promocijske, demonstracijske, raziskovalne in izobraževalne namene. V prihodnosti se pričakuje, da bodo fotovoltaični sistemi postali eni od stebrov obnovljivih virov energije. Poleg tega pa je investicija v sončno elektrarno finančno donosna naložba, saj lastnik prodaja električno energijo po subvencionirani ceni, ki znaša 0,415 € za proizvedeno  kilovatno uro.

 

V praksi je čiščenje takšnih površin zahtevno opravilo, poleg tega pa zahteva visoko porabo energije in kemičnih detergentov ter posledično visoke stroške. Z nanonanosi, ki jih sestavljajo monodisperzni enakomerno porazdeljeni delci visoke učinkovitosti, pridobimo materiale visoke funkcionalnosti. S plastenjem materialov z nanodelci TiO2 dobimo površino s fotokatalitičnim učinkom, ki bo zagotavljala samočistilnost. Fotokatalitične lastnosti pomagajo pri razgradnji organskih snovi, ki pridejo v stik s površino in na tak način preprečujejo njihovo kopičenje. Hidrofilnost zviša učinkovitost čiščenja.

 

Cilj strateškega raziskovalno-razvojnega projekta je izdelati fotovoltaične panele z visoko dodano vrednostjo in s tem povečati konkurenčnost na tujem trgu. Z namenom uvajanja novih tehnologij v industrijsko proizvodnjo se bodo najprej izvedle temeljne raziskave in optimiziranje postopkov za izdelavo samočistilnih fotovoltaičnih panelov. Namen raziskave je razviti fotovoltaične panele s samočistilnimi površinami, ki bodo zavirale kopičenje oz. rast škodljivih bakterij in gliv ter hkrati preprečevale atmosfersko onesnaževanje, povzročeno zaradi industrijskih emisij (avtomobilski izpuhi, grelna telesa) . V ta namen bi izrabili odlične fotokatalitične lastnosti TiO2 nanodelcev in prispevali k čistejšemu mestnemu zraku.

 

 

 

© 2011, RRA Celje, d.o.o.