English


R R A Celje
Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
Tel: 03 / 42 44 102
Fax: 03 / 42 44 182
E-pošta: info@rra-celje.si


ZIP (8,8 MB)

Twitter
 
Osnovni podatki

Ekologija in razvoj v sklopu RRA Celje d.o.o. deluje na naslednjih področjih.

EKOLOGIJA:

·        program piroliza, programi čiščenja voda, programi upravljanja z odpadki, programi ekoremediacij, programi sanacij brown field con, programi bio plina, programi toplarn in plazme

 

ENERGETIKA:

·        programi solarne energije, programi veterne energije, programi vodne energije, programi geotermalne energije, programi kogeneracije, programi lesne bio mase, programi daljinskega ogrevanja na solarno energijo in mešane energetske vire, integralni in interdisciplinarni energetski programi

 

NOVE TEHNOLOGIJE:

·        programi zelene gradnje in nove bivalne kulture, programi regionalne ekološke in energetske sanacije, programi novih eko tehnologij

 

 

 

 

© 2011, RRA Celje, d.o.o.