English


R R A Celje
Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
Tel: 03 / 42 44 102
Fax: 03 / 42 44 182
E-pošta: info@rra-celje.si


ZIP (8,8 MB)

Twitter
 

Savinjska regija

Savinjska regija leži na vzhodu Slovenije in meji na severozahodu na razvito Ljubljansko oziroma na osrednjeslovensko regijo, na severu na Koroško, na vzhodu na Podravsko in na jugu na Zasavsko in Posavsko. Prav tako pa meji na severozahodu z Avstrijo ter jugovzhodu na Hrvaško.


Savinjska regija je ena izmed 12 slovenskih statističnih regij.


Temeljni cilj razvoja Savinjske regije je oblikovanje ekonomsko uspešno ter ljudem in okolju prijazno regijo. Učinkovito gospodarstvo in blaginja ljudi v regiji pa bosta temeljila na visoko produktivnem, konkurenčnem, modernem, razvojno naravnanem, odprtem in prilagodljivem podjetju in podjetništvu.

V Regionalnem razvojnem programu 2001-2006 si je regija zastavila kot prioritetni cilj “Oblikovanje ekonomsko uspešne ter ljudem in okolju prijazne Savinjske regije v Evropi regij”.


 

Statistika Savinjske regije

POVRŠINA: 2384 m2  (11,8% Slovenije)
ŠTEVILO PREBIVALCEV: 256810  (12,9% Slovenije)
ŠTEVILO OBČIN: 31
GOSTOTA: 108 preb./km2
SELITVENO GIBANJE: Priseljeni v regijo 1476, odseljeni iz regije 1260
DELAVNO AKTIVNI PREBIVALCI: 98352  (12,6% Slovenije)
INDEKS STARANJA PREBIVALSTVA: 87,5
ŠTEVILO BREZPOSELNIH:14409  (15,2% Slovenije)
STOPNJA BREZPOSELNOSTI: 13,5%
IZOBRAZBENA RAVEN: 10,8 LET
ŠTEVILO  ŠTUDENTOV: 9787

 

 

 

 

© 2011, RRA Celje, d.o.o.